Wyjazdowe posiedzenie Zarządu KZP

20 kwietnia odbyło się wyjazdowe posiedzenie (w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku) Zarządu KZP. Omówiono przygotowania organizacyjne do MAJÓWKI Pomorskich Przedsiębiorców, która odbędzie się 14 maja 2016 r. Zarząd przeanalizował także udział naszych...

Szkolenie dla pracodawców zrzeszonych w KZP

21 kwietnia odbyło się szkolenie dla pracodawców zrzeszonych w KZP, które przeprowadzili pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Tematem były nowe przepisy w zakresie prawa pracy. Spotkanie było prowadzone metodą seminaryjną i z aktywnym udziałem...

Walne Zgromadzenie Kaszubskiego Związku Pracodawców

7 kwietnia 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Kaszubskiego Związku Pracodawców, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania z działalności za 2015 r. Po dyskusji, Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie...