Kaszubski Związek Pracodawców

Aktualności

Najnowsze informacje ze strony.

Lista firm

Dane teleadresowe Związku.

Kontakt

Dane teleadresowe Związku.

KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO ZWIĄZKU

Reprezentujemy Twój interes

Reprezentujemy interesy gospodarcze i społeczne zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego i związków zawodowych

Upowszechniamy zasady etyki

Opracowujemy i doskonalimy normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym

Kształcimy

Kształcimy i wspieramy pracodawców w zakresie stosunków pracy, ekonomii, prawa, organizacji i postępu technicznego.

Wspieramy

Związek organizuje dla swoich członków pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej

Promujemy

Prowadzimy działalność promocyjną na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą

Opiniujemy akty prawne

Wyrażamy opinie o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki. Uczestniczymy w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonujemy ocen wdrożenia i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz stosunków z zakresu prawa pracy

ZARZĄD ZWIĄZKU

Zbigniew Jarecki

Prezes Zarządu

Adam Julke

Wiceprezes Zarządu

Jan Żółtowski

Wiceprezes Zarządu

Izabela Bystron

Członek Zarządu

Zygmunt Krzysztof Dyks.

Członek Zarządu

Bogdan Górski

Członek Zarządu

Łukasz Kalinowski

Członek Zarządu

Roman Walder

Członek Zarządu

Jan Zarębski

Członek Zarządu

Kaszubski Związek Pracodawców został powołany w 2011 roku. Działalność zapoczątkowało 16 firm z Żukowa, które założyły Związek Pracodawców w Żukowie. Związek bardzo szybko przekształcił się w Kaszubski Związek Pracodawców.

Obecnie, członkami Związku jest ponad 250 firm z terenu Pomorza. Członkowie Związku spotykają się raz w miesiącu aby przedyskutować problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Owocem tych rozmów jest szereg porozumień pomiędzy członkami Związku o wzajemnej kooperacji a także wspólne inicjatywy, których doskonałym przykładem jest wybudowanie lądowiska dla szpitala w Kartuzach.

Misją Kaszubskiego Związku Pracodawców jest kształtowanie sprzyjającego rozwojowi środowiska pracy oraz reprezentowanie gospodarczych i społecznych interesów zrzeszonych Pracodawców.

LISTA FIRM

Kaszubski Związek Pracodawców