Posiedzenie Zarządu KZP z dnia 22 marca

22 marca – odbyło się posiedzenie Zarządu KZP, na którym gościem był

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Przedstawił propozycję

nawiązania współpracy i wstąpienia do organizacji mającej siedzibę

w Warszawie – Pracodawców RP.

Na podstawie złożonych deklaracji Zarząd przyjął następujące firmy do

naszej organizacji:

 

  1. CZESŁAW KRAWCZAK Doradztwo Inwestycyjne,

                    Nowa Wieś Lęborska

 

  1. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Gdańsk,

                  Prezes Zarządu Irena Wróblak

 

  1. IROGLOBAL Sp. z o. o., Gdańsk, Prezes Zarządu Szymon Kukuła

 

Zarząd przyjął materiały (porządek obrad, regulamin obrad, sprawozdanie na

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze KZP) planowane na 7 kwietnia

2016r.

Omawiano także przygotowanie do Majówki Przedsiębiorców, która obędzie

się 14 maja 2016 r. w Szymbarku.

Podobne wpisy