Walne Zgromadzenie Kaszubskiego Związku Pracodawców

7 kwietnia 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Kaszubskiego Związku Pracodawców, które miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania z działalności za 2015 r. Po dyskusji, Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Zarządu za działalność w 2015 r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r., które w głównej części dotyczyło gospodarki finansowej.

Walne Zgromadzenie wybrało na Prezesa Związku ponownie Zbigniewa Jareckiego. Do Zarządu KZP wybrano (na 3-letnią kadencję) następujące osoby:

Belgrau Piotr

Czapiewska Lidia

Górski Bogdan

Julke Adam

Walder Roman

Zarębski Jan

Żółtowski Jan

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybrał na Wiceprezesów KZP – Adama Julke i Jana Żółtowskiego.

Walne Zgromadzenie wybrało także Komisję Rewizyjną w składzie: Józef Formela, Mirosław Makurat i Katarzyna Szulc. Obowiązki przewodniczącej komisja powierzyła Katarzynie Szulc.

W skład Sądu Koleżeńskiego Walne Zgromadzenie wybrało: Romana Jażdżewskiego, Mariusza Rubaszewskiego i Mieczysława Woźniaka. Obowiązki przewodniczącego pełnić będzie Mieczysław Woźniak.

Podobne wpisy