„Twój zysk, Twój rozwój – urzędy pracy dla pracodawców” – cykl spotkań z pracodawcami z terenu województwa pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wraz z powiatowymi urzędami pracy jest organizatorem cyklu spotkań z pracodawcami z terenu województwa pomorskiego pod hasłem: „Twój zysk, Twój rozwój – urzędy pracy dla pracodawców”.

 

Celem ww. spotkań jest, między innymi, poinformowanie pracodawców

o możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie rozwoju zawodowego i dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz ich pracowników.

 

W ramach zaplanowanych spotkań zaprezentowane zostaną informacje na temat możliwości dofinansowania zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców

i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, pomocy w rozwoju zawodowym pracodawców i ich pracowników, refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia osób młodych (praca dla młodych) oraz innych finansowych i poza finansowych form wsparcia pracodawców.

 

Dla pracodawców z Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz powiatu gdańskiego

i kartuskiego spotkanie odbędzie się dnia 11 kwietnia 2016 r. godz. 11.00-13.00

w Gdańsku w Sky Club w Olivia Business Centre.

Zainteresowani pracodawcy proszeni są o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu na adres:

k_szymanski@wup.gdansk.pl  lub nr tel. 58 326 48 63

 

Z poważaniem

 

Prezes Związku

Zbigniew Jarecki

Podobne wpisy