Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego na podstawie Uchwały nr 3

z dnia 11 marca 2016 r. powołała 3 stałe zespoły robocze:

– zespół roboczy ds. gospodarczych,

– zespół roboczy ds. społecznych,

– zespół roboczy ds. bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Mieczysław Struk powołał 2-ch członków naszego Związku w skład zespołów:

– ds. gospodarczych – Zbigniewa Jareckiego,

– ds. bezpieczeństwa – Jana Żółtowskiego.

Podobne wpisy