Szkolenie dla pracodawców zrzeszonych w KZP

21 kwietnia odbyło się szkolenie dla pracodawców zrzeszonych w KZP, które przeprowadzili pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Tematem były nowe przepisy w zakresie prawa pracy. Spotkanie było prowadzone metodą seminaryjną i z aktywnym udziałem uczestników szkolenia. Szczególnym zainteresowaniem zebranych były umowy o pracę i zmiany w tym zakresie. Dobra frekwencja świadczy o zainteresowaniu i potrzebie organizowania takich szkoleń.

Podobne wpisy