pożyczki z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+

Pomorski Fundusz Pożyczkowy, członek Kaszubskiego Związku Pracodawców, podpisał w dniu 09.08.2017 umowę operacyjną z  Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO  WP 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ na wdrażanie dwóch produktów Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa, na łączną kwotę ponad 33 mln zł. Województwo Pomorskie jako pierwsze w kraju podpisało umowę z BGK, a 09.08.2017 podpisane zostały pierwsze w kraju umowy operacyjne. Podpisanie umów miało uroczysty charakter. W spotkaniu udział wzięli Wiceminister Rozwoju Jerzy Kwieciński, Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Od 18.08.2017 Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczął przyjmowanie wniosków o pożyczki z RPO WP na lata 2014-2020 – Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. Dostępne są dwa produkty: Mikropożyczka do 100 tys. zł oraz Pożyczka Rozwojowa od 100 tys. zł do 300 tys. zł. Z pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe firm, w tym związane m.in. z wrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych, unowocześnieniem wyposażenia, modernizacją środków produkcji czy też adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności gospodarczej. O pożyczki wnioskować mogą mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

 

załącznik-pożyczki-z-Pomorskiego-Funduszu-Rozwoju-2020-

Podobne wpisy