Poniżej pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie PETYCJI dot. pilnej budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, którą złożyliśmy 10 maja 2017 r.

Prezes Związku

Zbigniew Jarecki

Odp. Ministra Infrastruktury i Budownictwa s.1 Odp. Ministra Infrastruktury i Budownictwa s.2