Współpraca z gimnazjami i pracodawcami w powiecie kartuskim.

Przekazujemy informację i ZAPROSZENIE skierowane do przedsiębiorców przez Starostę KARTUSKIEGO.

Treść pisma jest następująca:

„ Uprzejmie informuję, iż 17 marca 2016 r. (czwartek) w godz. 10.00-13.00

w świetlicy Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach (I piętro) Powiat Kartuski organizuje spotkanie dotyczące elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 oraz współpracy z gimnazjami i pracodawcami w powiecie kartuskim.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy:

1) Dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego,

a ponadto:

– ze strony szkół ponadgimnazjalnych – przewodniczących Szkolnych Komisji

Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnych lub administratorów systemu,

– ze strony gimnazjów – pedagogów lub inne osoby odpowiedzialne za nabór do

szkół ponadgimnazjalnych;

2) Pracodawców zainteresowanych naborem do szkół zawodowych, kształcących

w zawodach zbieżnych z charakterem ich działalności gospodarczej, produkcji

i usług;

3) Przedstawicieli instytucji rynku pracy;

4) Radnych Powiatu Kartuskiego.

 

Ze względu na znaczenie podejmowanych spraw i ich wpływ na jakość współpracy pomiędzy szkołami i pracodawcami liczę na Państwa udział w spotkaniu. „

Podobne wpisy