5 września – W firmie DANFOSS Polska Sp. z o. o. w Tuchomiu odbyły się masowe biegi z udziałem pracowników. Jest to cykliczna impreza, w której biorą udział całe rodziny pracowników i jest doskonałą okazją do integracji pracowników firmy.

Zachęcamy do współudziału w tej imprezie członków naszego Związku w następnych latach.