Spotkanie Czwartkowe

3 marca – w siedzibie Kaszubskiego Związku Pracodawców odbyło się

kolejne „Spotkanie Czwartkowe”. Gościem zebrania była Pani Agnieszka

Kraszewska-Godziątkowska – OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY

w Gdańsku wraz z pracownikami PIP.  Przedstawione zostały zmiany

w ustawach dotyczących pracodawców – głównie na linii pracodawcy –

 pracownicy.  Zebrani mieli wiele pytań do Okręgowego Inspektora Pracy, który

udzielał odpowiedzi i wyjaśnień na wiele kwestii. Dyskusja wywołała duże

zainteresowanie zabranych i wykazała potrzebę pogłębienia tematyki. Ustalono,

że w 21 kwietnia odbędzie się następne spotkanie, z udziałem pracowników

Państwowej Inspekcji Pracy i będzie miało charakter szkoleniowy.

Podobne wpisy