Walne Zgromadzenie członków KZP

Zarząd Kaszubskiego Związku Pracodawców w dniu 3 marca 2016r. podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia członków na dzień 7 kwietnia 2016 r. godz 11.00.

Kończy się 3-letnia kadencja władz Związku i zgodnie z § 14 pkt 2 STATUTU Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Odbędą się wybory Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Bardzo proszę o wpisanie tego terminu do swoich kalendarzy.

W dniu 21 marca Zarząd przyjmie dokumenty na Walne Zgromadzenie i prześle do członków zaproszenia, regulamin i porządek obrad.

 

Podobne wpisy