VII Regionalne Białorusko-Pomorskie Forum Gospodarcze w Grodnie

10-13 wrześniaNa Białorusi przebywała delegacja Województwa Pomorskiego, na czele z Wicemarszałkiem Krzysztofem Trawickim. W tych dniach miało miejsce VII Regionalne Białorusko-Pomorskie Forum Gospodarcze w Grodnie oraz Wystawa Gospodarcza „Euroregion Niemen – 2015” i Międzynarodowe forum inwestycyjne „Grodzieńszczyzna na,skrzyżowaniu granic”. Uczestnikami tych imprez były delegacje z Chin, Litwy i Polski (2 województwa: Pomorskie i Podlaskie).

Z naszego regionu w składzie grupy był Pan Mirosław Socha, przedsiębiorca z Somonina, właściciel firmy SOMBUD oraz Prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki.

Gospodarze z Grodna prezentowali osiągnięcia swojego województwa w trakcie spotkań plenarnych i na Wystawie  „Euroregion Niemen 2015”. Nasza delegacja odbyła spotkanie na terenie Wolnej Strefy Gospodarczej „GRODNOINVEST”, gdzie zapoznano nas z warunkami inwestowania na terenie strefy i zwiedzaliśmy nowoczesny zakład produkujący meble kuchenne.

Kaszubski Związek Pracodawców podpisał Umowę o współpracy z Grodzieńskim Oddziałem Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 3 października 2013 r. w Szymbarku.

Strona białoruska zachęca do inwestowania naszych przedsiębiorców na terenie Białorusi.

Podobne zachęty usłyszeliśmy na przyjęciach zorganizowanych przez Gubernatora Województwa Grodzieńskiego a także Mera Grodna.

Podobne wpisy