Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze – 4.04.2019

Zarząd Kaszubskiego Związku Pracodawców

ZAPRASZA

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze,
zgodnie z §13 art. 1, 5 oraz §14 art. 2 STATUTU,

które odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 o godz. 12.00

w Restauracji GRYF w Żukowie.

Porządek Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Sprawozdanie Zarządu
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja
9. Wybory:
Zarządu
Komisji Rewizyjnej
Sądu Koleżeńskiego
10. Przyjęcie uchwał:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
11. Wnioski Komisji Uchwał i Wniosków
12. Zakończenie

Prezes Związku

Zbigniew Jarecki

Podobne wpisy