Wyjazdowe posiedzenie Zarządu KZP w firmie ROCKFIN

30 stycznia odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu KZP w firmie ROCKFIN.

Przyjęto następujące firmy na członków naszego Związku:

  1. F.H.U.MONI-GAZ Monika Podwysocka, Gołębiewo Wielkie
  2. QUERTO Sp. z o.o. Gdynia, Prezes Andrzej Qurini
  3. S.P.H. MESTWIN Kartuzy, Prezes Andrzej Mirosławski
  4. P.B. GÓRSKI Sp. z o.o. Sp.k. Gdańsk Prezes Bogdan Górski
  5. RICHERT Katarzyna Richert, Gdańsk

 

Zarząd udzielił rekomendacji dla Wiceprezesa Zarządu

Adama Julke do reprezentowania KZP w pracach Powiatowej Rady

Rynku Pracy w Kartuzach na lata 2015 – 2018.

 

Zarząd podjął uchwałę / zgodnie z & 14 pkt 4 STATUTU /

o powiększeniu liczby członków Zarządu do 8-miu osób i wybrał do

swojego składu Prezesa Zarządu firmy P.B. GÓRSKI Sp.z o.o. Sp.k. –

Bogdana Górskiego.

 

Kierownictwo firmy ROCKFIN przedstawiło profil

działalności swojego zakładu, zapoznało z kierunkami eksportu i

dalszego rozwoju a także pokazało gościom zakład produkcyjny w Małkowie.

 

  1. 05 lutego odbyło się kolejne SPOTKANIE CZWARTKOWE, które

zorganizowaliśmy wspólnie z WÓJTEM Gminy Chmielno Jerzym

Grzegorzewskim. Udział wzięli członkowie KZP oraz firmy z gminy

Chmielno, przedstawiciele Urzędu Skarbowego oraz radny Sejmiku

Pomorskiego Hubert Lewna.

Wójt Gminy przedstawił plany inwestycyjne gminy na

najbliższe lata a Zarząd KZP poinformował o działaniach Związku

na rzecz przedsiębiorców.

Przedstawiciele Urzędu Skarbowego  w sposób

niezadawalający przedstawili sposób rozliczania używania samochodów

służbowych przez pracowników do celów prywatnych , wobec czego

mają to zrobić na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się dnia 5 marca.

Podobne wpisy