Spotkanie przedsiębiorców powiatu bytowskiego – 11.04.2019

Kaszubski Związek Pracodawców
i Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz

ZAPRASZAJĄ
na
spotkanie przedsiębiorców powiatu bytowskiego,
które odbędzie się dnia 11.04.2019 o godz. 10.00
w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie.

Przewidywany porządek spotkania:
1. Otwarcie, słowo wstępne.
2. Prezentacja: Pracownicze Plany Kapitałowe – Dyrektor Regionalny PKO TFI Janusz Kowalczyk
3. Prezentacja: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – oferta dla przedsiębiorców, szczególnie poręczenia wadialne.
4. Prezentacja: Cała Polska strefą ekonomiczną – nowa oferta dla przedsiębiorców – Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
5. Zakończenie.

Prezes Związku                                                                                                        Starosta Bytowski

Zbigniew Jarecki                                                                                                       Leszek Waszkiewicz

 

Podobne wpisy