Spotkanie przedsiębiorców Gminy Sierakowice – 14.03.2019 r.

Kaszubski Związek Pracodawców
i WÓJT GMINY SIERAKOWICE TADEUSZ KOBIELA

ZAPRASZAJĄ
na spotkanie przedsiębiorców Gminy Sierakowice,
które odbędzie się dnia 14.03.2019 o godz. 11.00
w Urzędzie Gminy Sierakowice.

PROPONOWANY PORZĄDEK SPOTKANIA:

1. Otwarcie, słowo wstępne.

2. Prezentacja: Cała Polska strefą ekonomiczną – nowe zasady ulg podatkowych
dla inwestorów – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

3. Prezentacja: Poręczenia kredytowe, poręczenia wadialne (dla biorących udział w przetargach) – Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych.

4. Wójt Gminy Sierakowice: Informacja o planach inwestycyjnych gminy na najbliższe lata. 

5. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

6. Zakończenie.

Podobne wpisy