Akcja PIT 2016

Na prośbę Urzędu Skarbowego w Kartuzach, przekazujemy informację o akcji PIT w 2016 r.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach przypomina o możliwości złożenia zeznania drogą elektroniczną m. in. przez aplikację e-Deklaracje (www.e-deklaracje.gov.pl). Do wysłania najpopularniejszych formularzy (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny. Dane autoryzujące to kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2014 r. Można też w formie elektronicznej złożyć zeznanie podatkowe wspólnie z małżonkiem bez dodatkowych formalności, tj. bez wymogu składania pełnomocnictwa. Również korektę zeznania można złożyć w formie elektronicznej.

Osoby zainteresowane tą formą rozliczenia muszą znać niezbędne dane, które umożliwią złożenie zeznania rocznego w formie elektronicznej, tj.: PESEL, NIP (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2014 r. Niezbędne w wypełnieniu zeznania będą informacje uzyskane od płatnika (PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy). Dowodem złożenia zeznania rocznego PIT w formie elektronicznej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Korzyści z przesyłania deklaracji i informacji podatkowych drogą elektroniczną:

  • szybszy zwrot nadpłaty podatku,
  • oszczędność czasu związanego z przygotowaniem i wysyłką dokumentów,
  • poprawność rachunkowa złożonych deklaracji,
  • oszczędność nakładów finansowych związanych z opłaceniem wysyłki bądź osobistego dostarczenia deklaracji do urzędu skarbowego,
  • automatyczne uzyskiwanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru z system.

 

Harmonogram dyżurów w ramach akcji PIT, które zostaną zorganizowane w Gminach oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach z udziałem pracownika Urzędu Skarbowego.

W czasie dyżuru zapewniona zostanie podatnikom możliwość złożenia rocznego zeznania PIT za 2015 r. drogą elektroniczną przez aplikację e-Deklaracje.

 

Lp. Termin dyżuru Godziny dyżuru Miejsce dyżuru
1. 01.03.2016

wtorek

10:00-13:00 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20

2. 02.03.2016

środa

9:00-11:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
3. 03.03.2016

czwartek

10:00-13:00 Gminna Biblioteka Publiczna

Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 15A

4. 09.03.2016

środa

10:00-13:00 Urząd Miejski w Kartuzach przy ul. Gen. J. Hallera 1
5. 11.03.2016

piątek

10:00-13:00 Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52
6. 15.03.2016

wtorek

10:00-13:00 Kawiarenka internetowa w Gminnej Bibliotece Publicznej

Sulęczyno, ul. Żeromskiego 12

7. 16.03.2016

środa

9:00-11:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
8. 17.03.2016

czwartek

10:00-13:00 Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30
9. 22.03.2016

wtorek

10:00-13:00 Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21
10. 23.03.2016

środa

9:00-11:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
11. 25.03.2016

piątek

10:00-13:00 Urząd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21
12. 05.04.2016

wtorek

10:00-13:00 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20

13. 06.04.2016

środa

10:00-13:00 Urząd Miejski w Kartuzach przy ul. Gen. J. Hallera 1
14. 07.04.2016

czwartek

10:00-13:00 Gminna Biblioteka Publiczna

Stężyca, ul. Jana III Sobieskiego 15A

15. 08.04.2016

piątek

10:00-13:00 Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52
16. 11.04.2016

poniedziałek

10:00-13:00 Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21
17. 12.04.2016

wtorek

10:00-13:00 Kawiarenka internetowa w Gminnej Bibliotece Publicznej

Sulęczyno, ul. Żeromskiego 12

18. 13.04.2016

środa

9:00-11:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach
19. 14.04.2016

czwartek

10:00-13:00 Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30
20. 15.04.2016

piątek

10:00-13:00 Urząd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21
21. 20.04.2016

środa

9:00-11:00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach

 

 

Podobne wpisy