8 marca – odbyło się spotkanie Szefów organizacji pomorskich

przedsiębiorców w Słupsku. Udział w nim wzięli przedstawiciele lokalnych

organizacji przedsiębiorców. Ustalono zasady współdziałania organizacji

przedsiębiorców na rzecz całego środowiska gospodarczego województwa

pomorskiego.