Kaszubscy pracodawcy wspierają sport!

W wydaniu Kuriera Kaszubskiego z dnia 02 lutego 2016 możemy przeczytać obszerną relację na temat zaangażowania KZP w rozwój szeroko pojętego sportu.

Ważnym elementem działań na rzecz promocji sportu jest podpisanie porozumienia z Treflem Sopot. Porozumienie zostało podpisane w sopockiej Ergo Arenie. KZP reprezentował Prezes Zbigniew Jarecki oraz Wiceprezes Jan Żółtowski.

Celem współpracy będzie rozwój i promocja sportu. Jak informuje Prezes Jarecki, członkowie KZP będą prowadzić działania mające na celu stworzenie odpowiedniego zaplecza sportowego w szkołach. Szkoły powinny pozyskiwać pomoc finansową, która jest niezbędna do kształtowania i pielęgnowania wypracowanych wzorców wśród młodzieży – barierą w zdobywaniu sukcesów i rozwoju młodego sportowca nie mogą być finanse.

Podobne wpisy