Powołanie Punktu Informacyjno – Doradczego

Zarząd przyjął Uchwałę o powołaniu Punktu Informacyjno-Doradczego dla przedsiębiorców, które będzie funkcjonował w naszym Biurze w każdy wtorek w godz 13.00-16.00. Odpowiedzialnym za funkcjonowanie Punktu będzie Andrzej Quirini z firmy Querto Sp. z o. o., członka naszego Związku.

Poradnictwo będzie obejmowało następujące zagadnienia:

– zakładanie działalności gospodarczej oraz wypracowanie strategii

rozwoju,

– możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego, w tym, różnego

rodzaju dotacji,

– ochrona i kapitał marki,

– doradztwo podatkowe i strategii w tym zakresie,

– prawo i postępowanie w sprawach gospodarczych

– postępowanie w sprawach cywilnych, w tym regulacje własności,

sukcesja w obrocie gospodarczym,

– ochrona środowiska w ramach prowadzonej działalności, odnawialne

źródła energii oraz finansowanie,

– systematyczne kompleksowe wsparcie biznesu.

Wszelkie pierwsze porady w omawianym zakresie świadczone będą nieodpłatnie.

Podobne wpisy