konferencja „Srebrna gospodarka. Wyzwania dla edukacji, polityki społecznej i rynku pracy”,

2 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie odbyła się

konferencja „Srebrna gospodarka. Wyzwania dla edukacji, polityki

       społecznej i rynku pracy”, w której wzięli udział przedstawiciele różnych

       środowisk – samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnych, ludzie

       edukacji, pracownicy instytucji pomocowych i rynku pracy różnego szczebla,

       przedsiębiorcy, młodzież i mieszkańcy. Celem spotkania było uświadomienie

       skali problemu oraz wyzwań, jakie  starzejące się społeczeństwo stawia przed

       podmiotami odpowiedzialnymi za politykę społeczną. Ukierunkowanie działań

       władz samorządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie

       opieki zdrowotnej i trendów na rynku pracy, charakterystyka rynku edukacji,

       poziom i jakość animacji środowiska seniorów oraz otoczenie gospodarcze stały

       się tłem do rozmów.

Podobne wpisy