„Spotkanie Czwartkowe” 8.09.2016

8 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie odbyło się kolejne „Spotkanie Czwartkowe”. Udział wzięli – Wójt gm. Somonino Marian Kryszewski, zastępca Wójta Jerzy Kowalewski, członkowie KZP oraz przedsiębiorcy z gminy Somonino. Na początku Prezes KZP Zbigniew Jarecki przedstawił ostatnie działania Zarządu związku. Wójt Gminy Marian Kryszewski poinformował o działaniach gminy w zakresie rozwoju infrastruktury.

Główne problemy zgłaszane w dyskusji przez przedsiębiorców:

– wyznaczenie w gminie Somonino strefy dla rozwoju firm i powstawania nowych;

– współpraca lokalnych firm, wzajemne świadczenia swoich usług sprzedaży produktów;

– zrzeszenia się firm w celu poprawy warunków swojego funkcjonowania;

– przygotowanie kadr do pracy w firmach.

Podobne wpisy