Spotkanie w Oddziale Wojewódzkim Dyrekcji Dróg Krajowych

17 marca Przezs KZP, Pan Zbigniew Jarecki wraz z członkiem Zarządu Romanem Walderem, odbyli

rozmowę w Oddziale Wojewódzkim Dyrekcji Dróg Krajowych i

Autostrad z dyrektorem Robertem Marszałkiem.

Przedmiotem rozmów było:

– zmniejszenie wymagań w celu umożliwienia wjazdów do firm na

drodze nr 20 w związku z planowaną budową OMT / droga ta straci

status drogi krajowej /.

– ustawienie światła na przycisk na przejściu w Tuchomiu / droga nr20/

– przebieg OMT w rejonie Miszewa i węzeł Chwaszczyno

– odnoga do Kartuz z OMT jako drogi wojewódzkiej.

Podobne wpisy