Posiedzenie Zarządu KZP w firmie GÓRSKI

29 Kwietnia – odbyło się (w firmie GÓRSKI) wyjazdowe posiedzenie Zarządu KZP. Omawiano następujące zagadnienia:

1) Spotkanie z udziałem dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorza Stachowiaka i burmistrza Kartuz Grzegorza Gołuńskiego na temat połączenia planowanej budowy OBWODNICY METROPOLITALNEJ TRÓJMIASTA z wyjazdem na Kartuzy, który będzie omijał Żukowo. Nie jest na dzień dzisiejszy rozstrzygnięte, kto ma wybudować w/w połączenie. Władze wojewódzkie twierdzą że ma to stanowić całość zadania budowy OMT, a GDDKiA twierdzi, że tego zadania w swoich planach nie ma.

Postanowiono zwrócić się do władz wojewódzkich o podjęcie szybkich działań w celu podjęcia decyzji: kto ma wykonać to zadanie.

2) Na podstawie złożonych DEKLARACJI CZŁONKOWSKICH na członków KZP zostali przyjęci:

A) VICE VERSA Sp. z o. o. Glincz gm. Żukowo, Prezes Dominik Wałdowski

B) LION BROKERS Sp. z o. o. Gdańsk, Prezes Lukasz Makurat

3) Przygotowania do XII MAJÓWKI Pomorskich Przedsiębiorców.

Podobne wpisy