Zaproszenie na spotkanie czwartkowe – Kartuzy, 3.10.2019

Przypominam i ZAPRASZAM na kolejne „spotkanie czwartkowe” członków KZP, które odbędzie się dnia 3 października 2019 o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach (ul. Mściwoja II 24).

Proponowana tematyka:
CZĘŚĆ I
1. Otwarcie, słowo wstępne.
2. Prezentacja: „Nowe rozwiązania w kształceniu zawodowym – ważne informacje dla przedsiębiorców” – Jolanta Tersa – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach.
3. Dyskusja, pytania, odpowiedzi dot. w/w tematyki

CZĘŚĆ II
1. STAROSTWO POWIATOWE a przedsiębiorcy – z udziałem Starosty Kartuskiego Bogdana Łapy
a) działania Starostwa na rzecz obsługi przedsiębiorców
b) oczekiwania, wnioski i propozycje podmiotów gospodarczych wobec Starostwa
c) dyskusja, pytania, odpowiedzi.
2. Zakończenie.

Zachęcam, żeby zaprosić także osoby, które bezpośrednio zajmują się kadrami i przygotowaniem zawodowym w firmie, a także prawników, projektantów oraz pracowników zajmujących się inwestycjami i rozwojem firm.

Z poważaniem

Prezes Związku
Jarecki Zbigniew

Podobne wpisy