Rekrutacja na Studium Projektów Europejskich

Trwa rekrutacja na Studium Projektów Europejskich. Edycja marzec – czerwiec 2016
Do 22 lutego br. trwa rekrutacja uczestników na Studium Projektów Europejskich. Cykl kierowany jest do osób, które będą odpowiedzialne za przygotowanie, realizację i rozliczanie projektów UE w okresie 2014 – 2020. Cykl nastawiony jest na przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej m.in. zasad tworzenia projektu, harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz metodologii zarządzania jego cyklem (PCM). Agencja Rozwoju Pomorza w programie Studium szczegółowo zaprezentuje zasady pozyskiwania środków UE na projekty inwestycyjne, infrastrukturalne, szkoleniowo – edukacyjne, innowacyjne i badawczo-rozwojowe (B+R) i w formie praktycznych warsztatów będzie przygotowywać wnioski o dofinansowanie. Wiedza uczestników uzupełniona zostanie o niezbędne zagadnienia w projektach UE, takie jak Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) i Prawo Zamówień Publicznych.

Ochrona własności przemysłowej na nowo – praktyczny poradnik dla przedsiębiorców. Weź dotacje na innowacje” – bezpłatne szkolenie 15 marca
Fundacja JWP oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zapraszają na szkolenie „Ochrona własności przemysłowej na nowo – praktyczny poradnik dla przedsiębiorców. Weź dotacje na innowacje!”. Podczas szkolenia specjaliści z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, korzystając z praktycznych przykładów, wyjaśnią, na czym będą polegały zmiany wchodzące od 15 kwietnia w zakresie własności przemysłowej oraz jak się do nich przygotować i jak je wykorzystać dla osiągnięcia sukcesu rynkowego firmy.

Podobne wpisy