Spotkanie z przedsiębiorcami – Bytów, 24.09.2019

W dniu 24 września 2019 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie odbyło się spotkanie pt. „Mediacje w biznesie i w prawie pracy”.

Prezes Sądu Rejonowego w Bytowie Wojciech Juszkiewicz wprowadził zgromadzonych w temat mediacji. Wskazał różnice między postępowaniem mediacyjnym a postępowaniem przed sądem.

Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku – Ireneusz Pawłowski przedstawił prezentację pt. „Mediacja jako skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów gospodarczych oraz w przedsiębiorstwie”. Wyszczególnił i omówił metody rozwiązywania sporów, przedstawił cechy mediacji, a także udostępnił klauzulę mediacyjną do stosowania w umowach.

Mediator Sławomira Pastuszak-Nicewicz opowiedziała o wewnątrzfirmowych konfliktach i ich źródłach. Uświadomiła również, dlaczego warto zaangażować mediatora już na wczesnym etapie konfliktu.

Urszula Szyca-Modras zrelacjonowała swoje doświadczenia z pracy mediatora, stwierdzając że praca ta daje dużo satysfakcji.

71262379_2136699869968777_6132973051102363648_n 71326597_1402521909928401_2303734266170703872_n 71772235_2398289677156487_4255541905699373056_n

71471043_442475323287405_6461168274037014528_n 71769346_749055662184769_3974639057287249920_n

Podobne wpisy