Konkursy dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Informujemy, że uruchomiono Konkursy dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Baza konkurencyjności funduszy europejskich uruchomiona
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje, że została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 roku beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają obowiązek publikować w Bazie zamówienia niezbędne do realizacji projektów. Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.
Poznaj zadady działania programu
Na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu znajdują się specjalnie przygotowane pod kątem wnioskodawców i beneficjentów informacje,

w tym na temat:

Podobne wpisy