spotkanie z przedsiębiorcami z Pomorza zainteresowanymi współpracą z Kazachstanem

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przekazał nam zapytanie       z Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, która zwróciła się z propozycją zorganizowania spotkania z przedsiębiorcami z Pomorza zainteresowanymi współpracą z Kazachstanem. Treść przekazanego pisma:

„Izba działa od 2008 roku i zajmuje się działalnością na rzecz rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Kazachstanem, budowaniem więzi między przedsiębiorcami , wymianą informacji i wsparciem przedsiębiorców kontaktami. Ważnym elementem działalności Izby jest współpraca na poziomie regionalnym. Dlatego też dyrektor Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej pan Andrzej Stefański chciałby spotkać się pomorskimi przedstawicielami instytucji okołobiznesowych i pomorskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi kontaktami gospodarczymi z Kazachstanem, aby przedstawić szczegółowo plany promocyjne Izby.

Będziemy wdzięczni za przekazanie nam informacji czy Państwo, albo firmy zrzeszone w Państwa organizacjach są zainteresowane takim spotkaniem. W zależności od poziomu zainteresowania, zaproponujemy albo jedno wspólne spotkanie albo bezpośrednie spotkania z zainteresowanymi organizacjami/firmami.

Prosimy o przesłanie informacji do 22 lutego 2016 r. na adres:

Ewa Jagodzińska
Kierownik referatu
Departament Rozwoju Gospodarczego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.(+48 58) 32 68 707 fax (+48 58)32 68 704
e-mail:
e.jagodzinska@pomorskie.eu
www.woj-pomorskie.pl  www.wrotapomorza.pl  „

Podobne wpisy