Pierwsze posiedzenie Rady Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

14 grudnia – Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Przedmiotem obrad było zaopiniowanie regulaminu postępowania mediacyjnego, zasad etyki Mediatora, taryfy opłat mediacyjnych, kandydatów na Mediatorów zgłoszonych w odpowiedzi na ogłoszenie Centrum oraz zaopiniowanie jednolitej klauzuli mediacyjnej PCAIM.

Podobne wpisy