Spotkanie czwartkowe – 5.09.2019

ZAPRASZAM na kolejne „spotkanie czwartkowe” członków KZP,
które odbędzie się dnia
5 września 2019 o godzinie 11.00 w Kartuskim Centrum Kultury
w Kartuzach (ul. Klasztorna 1).

Porządek dzienny przewiduje:

  1. Otwarcie, słowo wstępne.
  2. Prezentacja: „Mediacja a postępowanie przed Sądem” – Sędzia Sądu Okręgowego, koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku – Katarzyna Kazaniecka-Kapała.
  3. Prezentacja: „Proaktywne zarządzanie konfliktem w organizacjach i w biznesie” – Mediator Łukasz Kwiatkowski.
  4. Prezentacja: „MEDIACJA jako skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów gospodarczych oraz w przedsiębiorstwie” – Ireneusz Pawłowski, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku oraz Sławomira Pastuszak-Nicewicz, mediator.
  5. Dyskusja.
  6. Podsumowanie i wnioski.

Bardzo proszę o zaproszenie do udziału w spotkaniu także prawników zatrudnionych w firmach, jak również osoby zainteresowane.

Podobne spotkania odbędą się w Kościerzynie (19 września) i w Bytowie
(24 września).

Podobne wpisy