APEL Kaszubskiego Związku Pracodawców „KASZUBY FAIR DLA CUDZOZIEMCÓW”

A P E L

Kaszubskiego Związku Pracodawców

KASZUBY FAIR DLA CUDZOZIEMCÓW”

W związku z bardzo trudną sytuacją na rynku pracy, przedsiębiorcy stają w obliczu konieczności uzupełnienia braków kadrowych pracownikami z zagranicy. Pracownicy z zagranicy to szansa na utrzymanie potencjału wytwórczego przedsiębiorstw a nawet stanowią potencjał pozwalający na rozwój.

Docierają do nas jednak sporadyczne sygnały o niewłaściwym traktowaniu pracowników przez samych pracodawców, którzy zatrudniają obcokrajowców bezpośrednio, a znacznie częściej
o niewłaściwym traktowaniu tych pracowników przez agencje pośrednictwa pracy.
Firmy organizujące pracowników z zagranicy są potrzebne i niezbędne, a dla przedsiębiorcy jest
to wygodne rozwiązanie zdejmujące z niego całe odium formalności i labilności potencjalnych pracowników.

Zwracamy szczególną uwagę na dopełnianie wszystkich formalności związanych ze stałym pobytem i pozwoleniem na pracę, m.in. pełne opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale co równie ważne, to zadbanie o warunki socjalne tych pracowników. 

W związku z powyższym zwracamy się z poniższym apelem.

Kaszubski Związek Pracodawców zwraca się z APELEM do PRZEDSIĘBIORCÓW o stosowanie następujących zasad przy zatrudnianiu cudzoziemców:

  • zatrudniać legalnie, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami

  • wynagradzać na tych samych stanowiskach, za tą samą pracę, podobnie do stawek płacowych naszych pracowników

  • pomagać przy zakwaterowaniu cudzoziemców

  • współpracować z agencjami, które rekrutują i przysyłają pracowników do Polski

  • pomagać sprawdzonym pracownikom przy osiedlaniu się w Polsce.

Podobne wpisy