Aktualności

Najnowsze informacje ze strony.

Lista firm

Dane teleadresowe Związku.

Kontakt

Dane teleadresowe Związku.

KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO ZWIĄZKU

Reprezentujemy Twój interes

Reprezentujemy interesy gospodarcze i społeczne zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego i związków zawodowych

Wspieramy

Związek organizuje dla swoich członków pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej

Upowszechniamy zasady etyki

Opracowujemy i doskonalimy normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym

Promujemy

Prowadzimy działalność promocyjną na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą

Kształcimy

Kształcimy i wspieramy pracodawców w zakresie stosunków pracy, ekonomii, prawa, organizacji i postępu technicznego.

Opiniujemy akty prawne

Wyrażamy opinie o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki. Uczestniczymy w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonujemy ocen wdrożenia i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz stosunków z zakresu prawa pracy

ZARZĄD ZWIĄZKU

Zbigniew Jarecki

Zbigniew Jarecki

Prezes Zarządu

Adam Julke

Adam Julke

Wiceprezes Zarządu

Jan Żółtowski

Jan Żółtowski

Wiceprezes Zarządu

Piotr Belgrau

Piotr Belgrau

Członek Zarządu

Lidia Czapiewska

Lidia Czapiewska

Członek Zarządu

Bogdan Górski

Bogdan Górski

Członek Zarządu

Roman Walder

Roman Walder

Członek Zarządu

Jan Zarębski

Jan Zarębski

Członek Zarządu

Kaszubski Związek Pracodawców został powołany w 2011 roku. Działalność zapoczątkowało 16 firm z Żukowa, które założyły Związek Pracodawców w Żukowie. Związek bardzo szybko przekształcił się w Kaszubski Związek Pracodawców.

Obecnie, członkami Związku jest przeszło 100 firm z Żukowa i sąsiednich gmin. Członkowie Związku spotykają się raz w miesiącu aby przedyskutować problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Owocem tych rozmów jest szereg porozumień pomiędzy członkami Związku o wzajemnej kooperacji a także wspólne inicjatywy, których doskonałym przykładem jest wybudowanie lądowiska dla szpitala w Kartuzach.

Misją Kaszubskiego Związku Pracodawców jest kształtowanie sprzyjającego rozwojowi środowiska pracy oraz reprezentowanie gospodarczych i społecznych interesów zrzeszonych Pracodawców.

 

LISTA FIRM

AKTUALNOŚCI

„Spotkanie Czwartkowe” 8.09.2016

Kaszubski Związek Pracodawców i WÓJT Gminy Somonino organizują kolejne „SPOTKANIE CZWARTKOWE” przedsiębiorców, które odbędzie się dnia 8 września 2016 r. o godz. 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie, ul. Ceynowy... czytaj dalej

VIII Regionalne Białorusko-Pomorskie Forum Gospodarcze

Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego organizują w dniach 29-30 września 2016 roku VIII Regionalne Białorusko-Pomorskie Forum Gospodarcze. Forum odbędzie się w Gdańsku w siedzibie Wojewódzkiego... czytaj dalej

Biegi dla pracowników – DANFOSS

Członek naszego Związku – DANFOSS z Tuchomia organizuje w dniu 10 września 2016 r. tradycyjne biegi dla pracowników. Za naszym pośrednictwem ZAPRASZA także pracowników innych firm – chętnych do biegania i rywalizacji międzyzakładowej. Impreza ma charakter biegów... czytaj dalej