Aktualności

Najnowsze informacje ze strony.

Lista firm

Dane teleadresowe Związku.

Kontakt

Dane teleadresowe Związku.

KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO ZWIĄZKU

Reprezentujemy Twój interes

Reprezentujemy interesy gospodarcze i społeczne zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego i związków zawodowych

Wspieramy

Związek organizuje dla swoich członków pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej

Upowszechniamy zasady etyki

Opracowujemy i doskonalimy normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym

Promujemy

Prowadzimy działalność promocyjną na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą

Kształcimy

Kształcimy i wspieramy pracodawców w zakresie stosunków pracy, ekonomii, prawa, organizacji i postępu technicznego.

Opiniujemy akty prawne

Wyrażamy opinie o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki. Uczestniczymy w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz dokonujemy ocen wdrożenia i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz stosunków z zakresu prawa pracy

ZARZĄD ZWIĄZKU

Zbigniew Jarecki

Zbigniew Jarecki

Prezes Zarządu

Adam Julke

Adam Julke

Wiceprezes Zarządu

Jan Żółtowski

Jan Żółtowski

Wiceprezes Zarządu

Piotr Belgrau

Piotr Belgrau

Członek Zarządu

Bogdan Górski

Bogdan Górski

Członek Zarządu

Roman Walder

Roman Walder

Członek Zarządu

Jan Zarębski

Jan Zarębski

Członek Zarządu

Kaszubski Związek Pracodawców został powołany w 2011 roku. Działalność zapoczątkowało 16 firm z Żukowa, które założyły Związek Pracodawców w Żukowie. Związek bardzo szybko przekształcił się w Kaszubski Związek Pracodawców.

Obecnie, członkami Związku jest ponad 170 firm z terenu Pomorza. Członkowie Związku spotykają się raz w miesiącu aby przedyskutować problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Owocem tych rozmów jest szereg porozumień pomiędzy członkami Związku o wzajemnej kooperacji a także wspólne inicjatywy, których doskonałym przykładem jest wybudowanie lądowiska dla szpitala w Kartuzach.

Misją Kaszubskiego Związku Pracodawców jest kształtowanie sprzyjającego rozwojowi środowiska pracy oraz reprezentowanie gospodarczych i społecznych interesów zrzeszonych Pracodawców.

 

LISTA FIRM

AKTUALNOŚCI

Spotkanie przedsiębiorców powiatu bytowskiego – 11.04.2019

Kaszubski Związek Pracodawców i Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz ZAPRASZAJĄ na spotkanie przedsiębiorców powiatu bytowskiego, które odbędzie się dnia 11.04.2019 o godz. 10.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie. Przewidywany porządek spotkania: 1. Otwarcie,... czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze – 4.04.2019

Zarząd Kaszubskiego Związku Pracodawców ZAPRASZA na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, zgodnie z §13 art. 1, 5 oraz §14 art. 2 STATUTU, które odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 o godz. 12.00 w Restauracji GRYF w Żukowie. Porządek Walnego Zgromadzenia: 1.... czytaj dalej

Spotkanie przedsiębiorców Gminy Sierakowice – 14.03.2019 r.

Kaszubski Związek Pracodawców i WÓJT GMINY SIERAKOWICE TADEUSZ KOBIELA ZAPRASZAJĄ na spotkanie przedsiębiorców Gminy Sierakowice, które odbędzie się dnia 14.03.2019 o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Sierakowice. PROPONOWANY PORZĄDEK SPOTKANIA: 1. Otwarcie, słowo wstępne.... czytaj dalej