KARTUSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. – Kartuzy

Adres:

ul. Mściwoja II 4

Miasto:

Kartuzy

Kod pocztowy:

83-300

Kontakt:

602-693-751, 58-681-04-54

NIP:

5891435089

Branża:

inne

kpwik@kpwik.kartuzy.pl

Spółka komunalna