Spotkanie czwartkowe 05.09.2019

W dniu 5 września 2019 r. w Kartuskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie czwartkowe członków KZP, które poświęcone było tematowi: „Mediacje w biznesie i w prawie pracy”.

Sędzia Sądu Okręgowego, koordynator ds. mediacji – Katarzyna Kazaniecka-Kapała przedstawiła prezentację pt. „Mediacja a postępowanie przed Sądem”, podkreślając walory postępowania mediacyjnego.

Mediator Łukasz Kwiatkowski zaprezentował „Proaktywne zarządzanie konfliktem w organizacjach i w biznesie”, omawiając m. in. etapy eskalacji konfliktu Glasla i moment interwencji.

Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku – Ireneusz Pawłowski ukazał prezentację pt. „Mediacja jako skuteczne narzędzie rozwiązywania sporów gospodarczych oraz w przedsiębiorstwie”. Wyszczególnił i omówił metody rozwiązywania sporów, przedstawił cechy mediacji, a także udostępnił klauzulę mediacyjną do stosowania w umowach.

Mediator Sławomira Pastuszak-Nicewicz omówiła procedury negocjacyjne, opowiedziała o wewnątrzfirmowych konfliktach i ich źródłach.

W trakcie dyskusji padały pytania do prelegentów, które poszerzały zakres wiedzy na temat mediacji. Podawano przykłady postępowania, które doprowadzały do ugody pomiędzy stronami, ale także przykłady postępowań stron, które nie doprowadzały do ugody, ponieważ brakowało woli stron do porozumienia.

IMG_0669 IMG_0671 IMG_0672 IMG_0674 IMG_0675 IMG_0678 IMG_0680 IMG_0684

Podobne wpisy