„SPOTKANIE CZWARTKOWE” członków KZP – KARTUZY

Zapraszam na kolejne „spotkanie czwartkowe” członków KZP,
które odbędzie się dnia 7 marca 2019 o godzinie 11.00 w hotelu „Pod Orłem”
w Kartuzach.

Tematyka spotkania:

1. Słowo wstępne – Zbigniew Jarecki – Prezes KZP.

2. Prezentacja Banku PKO BP: Pracownicze Plany Kapitałowe – Dyrektor Regionalny PKO TFI Janusz Kowalczyk.

3. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

4. Zakończenie.

Zapraszam na spotkanie także pracowników, którzy odpowiadają (bądź będą odpowiadać) za wprowadzanie planów w poszczególnych przedsiębiorstwach.

Prezes Związku

Zbigniew Jarecki

Podobne wpisy