„SPOTKANIE CZWARTKOWE” członków KZP-Żukowo

ZAPRASZAM

na kolejne „SPOTKANIE CZWARTKOWE” członków KZP,

które odbędzie się dnia 7 lutego 2019 r. o godz. 11.00

w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Tematyka spotkania:

1. Otwarcie i informacja o działaniach Związku w ostatnim okresie.

2. Prezentacja: „Szkoła a pracodawca – dotychczasowa praktyka a nowe możliwości”

Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach Jolanta Tersa.

3. Firma AUTOMIRAS – doświadczenia firmy w organizowaniu praktycznej nauki zawodu.

4. Uwagi, propozycje i wnioski pracodawców do organizacji kształcenia zawodowego
w powiecie.

5. Dyskusja, pytania, odpowiedzi.

6. Zakończenie.

W wydarzeniu przewidywany jest udział wszystkich dyrektorów szkół zawodowych z powiatu kartuskiego a także Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Adama Krawca.

Bardzo proszę o osobisty udział lub wydelegowanie osób odpowiedzialnych za kadry w zakładach.

Wypracowane ustalenia, wnioski i propozycje posłużą do prac nad ukierunkowaniem kształcenia pod potrzeby pracodawców.

Podobne wpisy