Obwodnica metropolitalna

W dniu 26 listopada br Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi kasacyjne skarżących jako bezzasadne i utrzymał w mocy decyzję środowiskową w sprawie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Orzeczenie jest prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Wieloletnie starania Kaszubskiego Związku Pracodawców, przedsiębiorców, władz samorządowych i organizacji społecznych, zakończyły się powodzeniem i są spełnieniem oczekiwań społeczeństwa tej części województwa pomorskiego.

Dziękujemy Posłowi na Sejm Panu Stanisławowi Lamczykowi, który pomagał Naszemu Związkowi w aranżacji spotkań z ministrami i zabiegał o tak ważną realizację tej inwestycji.

Podobne wpisy