Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Zarząd Kaszubskiego Związku Pracodawców ZAPRASZA na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, zgodnie z § 13 art. 5 STATUTU, które odbędzie się dnia 5 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00
w Restauracji GRYF w Żukowie.

Porządek Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja
8. Przyjęcie uchwał:
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
9. Wnioski komisji Uchwał i Wniosków
10. Zakończenie

Prezes Związku
Zbigniew Jarecki

Podobne wpisy