Kaszuby „fair” dla cudzoziemców w Kościerzynie

Z inicjatywny Zbigniewa Jareckiego Prezesa Kaszubskiego Związku Pracodawców, Alicji Żurawskiej Starosty Kościerskiego, Michała Majewskigo Burmistrza Miasta Kościerzyna oraz Grzegorza Piechowskigo Wójta Gminy Kościerzyna w dniu 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, odbyło się otwarte zebranie przedsiębiorców, pod hasłem: Kaszuby „fair” dla cudzoziemców.

W spotkaniu wziął udział Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego a także przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy.

Omówiono następujące zagadnienia:

  • terminy uzyskiwania pozwoleń na pracę,
  • ubezpieczenie pracowników-cudzoziemców,
  • świadczenie usług zdrowotnych dla zatrudnionych cudzoziemców przez polskie placówki zdrowia,
  • szkolenia pracowników-cudzoziemców,
  • wydłużenie okresu pierwszej pracy np. do 1 roku,
  • inne sprawy związane z zatrudnieniem cudzoziemców.

Pan Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego podkreślił jak ważna i potrzebna jest ta debata i kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Pan Zbigniew Jarecki Prezes KZP w swoim wystąpieniu zwrócił zebranym uwagę,
że musimy sobie uświadomić, iż jeśli nie stworzymy pewnych standardów, nie zadbamy o odpowiednie warunki, to ci, którzy mogliby pracować w Polsce, pojadą po prostu dalej pracować za euro.

W trakcie dyskusji zebrani zadawali pytania i dzielili się swoimi doświadczeniami,
a także problemami w związku z zatrudnianiem cudzoziemców.

DSC_0876 DSC_0887 DSC_0902 DSC_0873

Zamieszone zdjęcia są autorstwa Kuriera Kaszubskiego.

Podobne wpisy