Wspólne posiedzenie Zarządów Kaszubskiego Związku Pracodawców i Zrzeszenia Kaszubsko -Pomorskiego

Dnia 28 września 2017 r. o godz. 15.30 w siedzibie biura naszego Związku odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządów Kaszubskiego Związku Pracodawców
i Zrzeszenia Kaszubsko -Pomorskiego

Porządek obrad:

1. Przyjęcie DEKLARACJI o współpracy pomiędzy KZP i ZKP.

2. Sprawy organizacyjne w tym:

– przyjęcie i skreślenie członków KZP

– omówienie tematyki „spotkania czwartkowego” w dniu 05.10.2017r. dot. zatrudnienia cudzoziemców.

Podobne wpisy