Odpowiedź NSA oraz APEL Rady i Zarządu Powiatu Kartustkiego

Zabiegi naszego Związku w sprawie budowy Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta doprowadziły do przyspieszenia rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Poza APELEM naszego Związku, o przyspieszenie terminu występowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Burmistrz Żukowa Wojciech Kankowski (w załączeniu – odpowiedź NSA) a ostatnio także Rada i Zarząd Powiatu Kartuskiego (w załączeniu).

W efekcie wspólnego działania różnych organów i organizacji, NSA przyspieszył wyznaczenie terminu sprawy z II kwartału 2018 na październik 2017 r.

Prezes Związku

Zbigniew Jarecki

Pismo - odp. NSA - Burmistrz Gm. Żukowoapel-Rada-Powiatu-Kartuskiego

Podobne wpisy