„Spotkanie Czwartkowe” 3.11. 2016

W dniu 3 listopada 2016 roku odbyło się kolejne Spotkanie Czwartkowe, w Centrum Sportu i Rekreacji „Zielona Brama” w Przywidzu. Udział w spotkaniu wzięli: Wójt Gminy Przywidz – Marek Zimakowski, członkowie KZP oraz przedsiębiorcy z gm. Przywidz. W pierwszej części głos zabrał Prezes Związku Zbigniew Jarecki, który przedstawił działania Zarządu w ostatnim okresie. Wójt gm. Przywidz – przestawił informacje dotyczące o realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 i planach na lata przyszłe. Z uwagi na swoje położenie gm. Przywidz generuje ruch turystyczny weekendowy, kolonijny i agroturystyczny. Wprowadzony został projekt solarny„Budowa zespołu instalacji solarnych w Gminie Przywidz- Słońce w Przywidzu” czyli wykorzystanie energii odnawialnej jaką jest energia słoneczna. W dalszej cześć spotkania prezentacje przedstawiły: BHP Pomorskie Zakład Usługowo Szkoleniowy – ZADANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE SŁUŻBY BHP w zakładzie pracy i zmiany PRAWA PRACY w 2017 r. oraz GGF SA – Gdyńska Grupa Finansowa jako pomost finansowy łączący oczekiwania inwestorów z potrzebami przedsiębiorców. W dyskusji nastąpiło zaprezentowanie się firm lokalnych tj. Karczma Przywidzka, Omega, Lawendowa Osada, Camping nr 20. Dyskutanci podkreśli konieczność aktywnej współpracy między firmami zrzeszonymi w Związku. Na zakończenie Prezes Zbigniew Jarecki podziękował wszystkim przybyłym za spotkanie oraz zachęcał co dalszej współpracy.

Podobne wpisy