Informacje z Agencji Rozwoju Pomorza

Poniżej informacje z Agencji Rozwoju Pomorza, które mogą być wykorzystane przez członków KZP, głównie w zakresie pozyskiwania środków europejskich oraz szkolenia dla pracowników firm:

„Własność przemysłowa majątkiem przedsiębiorstwa. Możliwości finansowania ze środków UE działalności badawczo – rozwojowej i wdrożeniowej przedsiębiorstw” – bezpłatne szkolenie 26 października
Fundacja JWP, kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi oraz Agencja Rozwoju Pomorza zapraszają na szkolenie „Własność przemysłowa majątkiem przedsiębiorstwa. Możliwości finansowania ze środków UE działalności badawczo – rozwojowej i wdrożeniowej przedsiębiorstw”.

Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć – zmiany obowiązujące od 01.01.2017 r. – termin 25 października
Zapraszamy na szkolenie poświęcone rewolucyjnym zmianom w ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięć,
które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Podczas szkolenia zostaną omówione planowane zmiany w zakresie proceduralnym oraz nowe wymogi w zakresie kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów OOŚ. Szkolenie jest odpłatne. Kontakt: Katarzyna Moszczyńska tel.: (58) 32 33 143, e-mail: katarzyna.moszczynska@arp.gda.pl .

Morfologia Sprzedaży – konferencja dla ludzi zawodowo związanych ze sprzedażą – 16 listopada
Zapraszamy do udziału w konferencji „Morfologia Sprzedaży”, która odbędzie się 16 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO w Gdańsku, dedykowanej osobom związanym zawodowo ze sprzedażą. Głównym partnerem merytorycznym konferencji jest Sandler Training – światowy lider w specjalistycznych rozwiązaniach doradczo-szkoleniowych przeznaczonych dla menedżerów sprzedaży i handlowców. Udział w konferencji jest odpłatny, rabat przy wcześniejszych zapisach oraz dla odbiorców newslettera Agencji Rozwoju Pomorza.

Podobne wpisy