Dnia 15 września 2016 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu KZP (w firmie INTERPLASTIC).

Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie propozycji wstąpienia do organizacji „ PRACODAWCY RP”.

2. Przyjęcie nowych członków.

3. Zapoznanie się z produkcją i zwiedzanie zakładu INTERPLASTIC.