VIII Regionalne Białorusko-Pomorskie Forum Gospodarcze

Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego organizują w dniach 29-30 września 2016 roku VIII Regionalne Białorusko-Pomorskie Forum Gospodarcze. Forum odbędzie się w Gdańsku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8) .

Tematyka Forum Gospodarczego: nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków; budowa i eksploatacja stacji uzdatniania wody; produkcja energooszczędnych systemów oświetlenia LED; zbiórka, segregacja i przetwarzanie odpadów komunalnych; produkcja ekologicznie czystej żywności.

Program pierwszego dnia forum gospodarczego zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej części odbędzie się konferencja, podczas której będzie miała miejsce prezentacja potencjału gospodarczego i możliwości zaproszonych białoruskich regionów i Województwa Pomorskiego, zostaną omówione kierunki współpracy w wymienionej problematyce. W drugiej części przewidziana jest giełda kooperacyjna i rozmowy w sekcjach pomiędzy białoruskimi i polskimi przedsiębiorstwami – uczestnikami forum.

W drugim dniu forum gospodarczego zaplanowano zwiedzanie przez białoruską delegację polskich przedsiębiorstw z Województwa Pomorskiego, co będzie kontynuacją osiągniętych podczas dyskusji panelowych ustaleń pomiędzy firmami.

Udział w forum gospodarczym jest bezpłatny. 

Liczymy, że organizacja V Regionalnego Białorusko-Pomorskiego Forum Gospodarczego będzie sprzyjać nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych oraz rozszerzeniu białorusko-polskiej współpracy gospodarczej w wymiarze regionalnym.

Zapraszamy do udziału w VIII Regionalnym Białorusko-Pomorskim Forum Gospodarczym.

Podobne wpisy