Posiedzenie Zarządu KZP

14 czerwca 2016 r. Zarząd KZP odbył wyjazdowe posiedzenie w firmie „ELWOZ” w Szklanej.

Zapoznano się z historią oraz aktualnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i planami na przyszłość. Zarząd wyraził UZNANIE za dobre wyniki gospodarcze i przekazano życzenia dalszego, dynamicznego rozwoju firmy.

W sprawach organizacyjnych:

a) przyjęto w poczet członków KZP – 7 firm;

b) przedyskutowano propozycję „PRACODAWCÓW RP” w sprawie przystąpienia KZP do tej ogólnopolskiej organizacji. Ustalono, że prawnicy przygotują propozycje umowy o współpracy, wzajemnymi świadczeniami usług i promocji.

Na zakończenie spotkania członkowie Zarządu zapoznali się z działalnością Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka” i zwiedzili Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Szklanej.

Podobne wpisy