Deklaracja partnerskiej współpracy

7 czerwca 2016 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach odbyło się spotkanie STAROSTY KARTUSKIEGO z przedsiębiorcami regionu. Celem spotkania było podpisanie DEKLARACJI partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców a powiatem kartuskim. Ma to stanowić uruchomienie inicjatyw, które mają sprzyjać rozwojowi gospodarki, kapitału społecznego w oparciu o współpracę przedsiębiorców, lokalnej administracji i instytucji z otoczenia rynku pracy, szkołami i placówkami edukacyjnymi, organizacjami pracodawców.

Powiat Kartuski podejmuje program rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych, w ramach którego będą rozbudowane 2 szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach i Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie.

DEKLARACJĘ podpisało kilkanaście firm, będących członkami naszego Związku oraz Prezes KZP w imieniu naszej organizacji.

Podobne wpisy